Từ ngày 3/3/2020, đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ

Từ ngày 3/3/2020, đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ. Nghị định 01 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được đánh giá đã giải quyết hàng loạt vướng mắc cho người dân. Một trong số đó là sẽ cấp sổ đỏ cho đất chuyển nhượng bằng giấy tay.    
Từ ngày 3/3/2020, đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ

Từ ngày 3/3/2020, đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ

   

Thủ tục nhà đất sẽ nhanh hơn.

    Ngày 20/2/2020, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP (Nghị định 01) về sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị định 01 này được đánh giá đã “gỡ nút thắt” nhiều vướng mắc cho người dân về pháp luật đất đai được các bộ ngành rà soát trong 2 năm qua. Vấn đề thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, từ lâu đã là nỗi khổ của nhiều người. Việc rút ngắn từ 1/3 đến ½ thời gian thực hiện đối với nhiều thủ tục đăng ký biến động đất đai so với trước đây là một nội dung được đánh giá cao trong Nghị định 01. Đơn cử như:

✔️ Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không quá 15 ngày.

✔️ Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất không quá 30 ngày. ✔️ Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày. ✔️ Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 10 ngày. Một điểm bổ sung khác tại Nghị định 01 là trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một phần diện tích đất tăng thêm không nằm trong giấy tờ thì được xem xét hợp thức hóa. Cụ thể, khi đo đạc mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn trong Giấy chứng nhận đã cấp và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với lúc cấp Giấy chứng nhận thì được xem xét cấp sổ đỏ đối với phần diện tích đất tăng thêm. Điều này hướng đến giải quyết vướng mắc cho các hộ gia đình ở nông thôn, khi diện tích đất thực thế và trên giấy tờ không trùng khớp.  

Hợp thức hóa đất chuyển nhượng bằng giấy tay

  Tại Hội nghị triển khai hướng dẫn Nghị định 01, ông Lê Văn Hóa – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã chia sẻ, trong quá trình thực hiện Luật Đất đai 2013 thành phố gặp nhiều vướng mắc, một trong số đó là việc cấp sổ đỏ. Các đơn vị chuyên môn của thành phố đã có kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và đến nay nhiều vấn đề đã được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định 01 này.

Trong đó, vấn đề hợp thức hóa đất đai cho những trường hợp mua bán bằng giấy tờ sang tay đã được đưa vào Nghị định.

Theo đó, phạm vi thời hạn cấp sổ đỏ cho những trường hợp này đã được mở rộng đến trước ngày 01/01/2018, thay vì trước mốc ngày 01/7/2014 như trước đây. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đến tháng 09/2016, tính chung toàn thành phố còn khoảng 110,000 trường hợp chưa cấp sổ đỏ cũng như quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vì không đủ điều kiện. Trong đó, có 37,466 trường hợp (chiếm 42.3%) do chuyển nhượng bằng giấy viết tay. Như vậy, với quy định nới phạm vi xét cấp sổ đỏ với những trường hợp chuyển nhượng đất bằng giấy tay, từ ngày 03/3/2017 (thời điểm Nghị định 01 có hiệu lực thi hành), hàng ngàn người dân tại TP.HCM cũng như cả nước sẽ được hợp thức hóa phần đất của mình.

Nguồn: https://baomoi.com/s/c/21597656.epi?utm_source=desktop&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10

Bài viết liên quan